Q&A

Op deze pagina vind je antwoorden op vragen die voor jou van belang kunnen zijn. Heb je nu zelf een vraag, die je hier wel bij vindt passen, mail me dan en ik voeg de vraag met het antwoord toe. Afhankelijk van de onderwerpen schrijf ik er dan ook een blog van of ik verwerk de vragen en antwoorden in de pagina´s van deze website.

Hoe ben je eigenlijk in Portugal terechtgekomen?

Na afloop van een interim opdracht, toen ik in de zoveelste regenachtige zomer thuis zat, bedacht ik me dat het toch wel aangenamer zou zijn als ik tussen de interim opdrachten door in een warm en zonnig land zou kunnen verblijven. Zo gedacht, zo gedaan.

Mijn favoriete vakantieland was al Portugal en in eerste instantie lag mijn interesse in Sao Martinho do Porto, een plaatsje in een prachtig baai gelegen aan de Zilverkust. Echter het oceaanklimaat, met toch wel een vaak harde en koude wind en het koude zeewater vond ik toch een te groot nadeel. Ik heb toen besloten om mijn zoektocht naar een appartement voort te zetten in de meest zuidelijke en warmste provincie van Portugal, de Algarve. Ook zijn de verhuurmogelijkheden in de Algarve beter, want dit gebied is een zeer bekende en toeristische trekpleister.

Na een zoektocht van 8 maanden vond ik mijn appartement, wat ik dus eerst, voornamelijk in het hoogseizoen, ben gaan verhuren aan toeristen. In de tussentijd, wanneer het appartement niet verhuurd was, was ik zelf natuurlijk ook vaak in de Algarve. Ik vond het altijd heerlijk om daar te zijn en begon naar mogelijkheden te zoeken om vanuit Portugal te gaan werken. Ik ontdekte toen dat thuiswerken, werken op afstand, toch nog niet zo vaak voorkwam en nog niet genoeg ingeburgerd was. Ik zou natuurlijk ook de verhuur business uit kunnen gaan breiden, naar Lissabon, dat leek mij wel wat. Echter, “Zoals verwacht loopt alles anders” (uit Webinar Omdenken).

Het Corona tijdperk breekt aan, de toeristenindustrie stort in en optie 2, het uitbreiden van de verhuur business, is out of the question. Optie 1 daarentegen, brengt weer nieuwe mogelijkheden met zich mee. Vanuit huis werken is nu normaal en vertrouwd voor zowel de werkgever als werknemer. Na afloop van mijn laatste baan afgelopen zomer ben ik mede daarom voorlopig zelf in mijn appartement in Portugal gaan wonen en heb ik mijn “remote-werken-plan” weer van de plank gehaald, afgestoft en heb ik het nieuw leven ingeblazen. Ik verleen nu boekhoudkundige en administratieve ondersteuning op afstand vanuit Portugal.

Ben je ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Portugal?

Ik ben geregistreerd als een eenmanszaak onder persoonlijke titel. In Portugal betekent dit dat ik onder mijn naam en fiscale nummer de entiteit ‘Apoia Administrativa’ geactiveerd heb in het systeem van de belastingdienst.

In Portugal worden alleen rechtspersonen geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Voer je alleen administraties van Nederlandse bedrijven?

Ik ben bekend met de Nederlandse wet en regelgeving op het gebied van boekhouden en rapporteren. Deze regelgeving wordt in de vakliteratuur Dutch GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) genoemd. Elk land heeft zijn eigen regelgeving op het gebied van boekhouden en hieruit volgend het samenstellen van rapportages. Voor de US is dit US GAAP en voor de UK, UK GAAP etc. De verschillen in regelgeving per land zijn echter niet gecompliceerd, ze zijn logisch en goed in kaart te brengen. Activeringscriteria kunnen anders zijn bijvoorbeeld of de afschrijvingstermijnen van activa. Ook kan de regelgeving voor het moment van omzet nemen verschillen per land.

Dus behalve de boekhouding en rapportages voor Nederlandse bedrijven kan ik in principe ook de boekhouding en rapportages van een buitenlands bedrijf verzorgen, maar dan moet de taal waarin gerapporteerd wordt wel Nederlands of Engels zijn, want dat zijn de talen die ik spreek.

Note: Misschien heb je ook wel eens van IFRS gehoord. IFRS zijn Internationale Financial Reporting Standards en zijn boekhoudkundige standaarden voor jaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven. Bedrijven die niet beursgenoteerd zijn rapporteren alleen onder hun eigen nationale GAAP.

Waarom werk je samen met een fiscalist?

Ik ben in de basis bekend met de Nederlandse belastingwetgeving. Ik ken de principes van de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de BTW, de loonbelasting en de dividendbelasting. De belastingwetgeving echter is veelomvattend en verandert ook erg vaak. Een aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting kan hierdoor zeer complex worden en daarom werken we samen met een specialist op dit gebied en dit kan iemand of een kantoor zijn naar uw eigen keuze. De belastingaangifte wordt ook opgesteld en ingediend door deze fiscalist.

Hoe gaan we in de praktijk dan aan het werk?

Jij als ondernemer ontvangt regelmatig documenten die betrekking hebben op jouw onderneming. Dit kunnen facturen zijn of belastingaanslagen, maar ook allerlei andere informatie die nuttig is om te bewaren. Tegenwoordig ontvang je deze documenten vaak per e-mail. Om documenten makkelijk uit te kunnen wisselen, sla je ze op in een cloud (Dropbox bijvoorbeeld) waartoe je mij ook toegang hebt verleend. Ik haal vervolgens de documenten die nodig zijn om jouw administratie te voeren op uit de cloud (ik maak een kopie) en ik kan nu dus digitaal en papierloos aan het werk. Verder heb ik ook relevante documenten die ik met jou wil delen, zoals de bewerkte documenten die ik uit de cloud gehaald heb en verschillende rapportages en overzichten. Deze deel ik met jou door ze in de cloud te zetten. Zo begint de digitale communicatie uitwisseling en samenwerking in het virtuele kantoor. Wij kunnen alle issues bespreken via digitaal overleg.

Digitaal overleg is en blijft belangrijk en hiervoor zijn vele cloud gebaseerde videoconferentieservices beschikbaar, zoals Zoom en Google meet bijvoorbeeld. We kunnen altijd virtueel overleggen, ook met meerdere personen tegelijk. Gecompliceerde issues kunnen in deze besprekingen toegelicht worden met behulp van de functie screen share (het delen van het computerscherm).

Hoe gaat het dan met factureren en met de BTW?

Je ontvangt een factuur die opgesteld is volgens de Portugese regelgeving. Deze factuur komt sterk overeen met een Nederlandse factuur. De uitgevoerde werkzaamheden worden zowel in het Portugees als in het Nederlands vermeld. Wil je een voorbeeld van een Portugese factuur zien, klik dan op deze link.

Binnen de EU wordt de BTW verlegd (reverse charge) naar buitenlandse bedrijven die een BTW nummer hebben.

Kunnen we je ook persoonlijk ontmoeten of alleen in de cloud?

Na Corona kunnen wij elkaar altijd persoonlijk ontmoeten. Ik ga nog regelmatig naar Nederland en in Portugal kunnen we elkaar bijvoorbeeld ook ontmoeten op een event van de vele netwerk organisaties hier in Portugal, zoals de Dutch Portuguese Chamber of Commerce en de NCA (Nederlandse Club in Portugal).

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close